Skip to main content Skip to footer

Til læreren

Red Barnet og Lommefilm har udviklet et materiale til udskolingen, der tager udgangspunkt i små korte lommefilm, som er lavet af unge fra Danmark, Libanon og Sydsudan. Filmene er skabt ud fra et oplæg om de unges håb og drømme for fremtiden og lægger op til refleksion om unges rettigheder og forskellige livsvilkår. Med inspiration fra filmene skal eleverne til sidst producere små videoer, der viser de gode ting på skolen frem for nye kammerater.

Materialet er delt op i 4 dele. Del 1-3 hører sammen og kan samlet afvikles på 2 lektioner. Del 4 kan ligeledes afvikles på 2 lektioner. 

Del 1 - 3 introduceres hver især gennem en kort præsentationsfilm. I slutningen af hver film gives eleverne en kort opgave/diskussionsoplæg.  

Inden forløbet så del eleverne op i grupper med 3-5 elever i hver der sammen løser de små opgaver.

Til hver af de tre dele hører et simpelt print, der downloades herunder. Hver gruppe har brug for et ark til hver del. Print og udlever til grupperne inden I starter op.

Del 1
handler om danske børn og unges håb og drømme (hent ark med symboler her).

Del 2 handler om libanesiske og sydsudanske børn og unges håb og drømme (hent børnerettighederne her).

Del 3 handler om tryghed i mødet med noget nyt (hent mindmap her).

Del 4 kan laves i forlængelse af del 1-3. Det er en filmopgave, hvor eleverne i grupper selv laver en lille kort film baseret på de svar, der er kommet frem primært i del 3 (hent storyboard her).

Filmen eleverne skal lave, handler således om hvilke gode og trygge ting eleverne ønsker at fremhæve ved deres egen skole.